logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego:
Przychód netto w ostatnim roku obrotowym:
W przypadku przychodów wyższych niż 100 000 000 PLN – skontaktuj się z nami.
Czy ubezpieczany podmiot jest stowarzyszony:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy podmiot posiadał ubezpieczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami: TAK NIE
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją w PZU? TAK NIE
Liczba szkód powstałych w ostatnich 12 miesiącach:
Nieprzerwany bezszkodowy okres ubezpieczenia – liczba lat:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Czy posiadasz ubezpieczenie pośrednika nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego w PZU zawarte przez iExpert:
Wpisz numer polisy posiadanego ubezpieczenia i odbierz 10% dodatkowego rabatu:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę